Voor consultants


Waarom voor consultants?

 

Inleiding

Consultants hebben veel ervaring met de inzet van diagnostisch tools en kennen hun klanten vaak erg goed zodat ze in staat zijn om context gedreven vervolgstappen te bepalen. 

 

Wetenschappelijk onderbouwd

Vanwege intensief gebruik en grotere bekendheid van assessment-tools zijn er in de loop van de tijd allerlei subvarianten in gebruik genomen waardoor de coherentie en de relatie tot het wetenschappelijke verloren is gegaan.  

 

Toenemend belang smart industry/digitalisering technieken

Slimme technologie ( zoals bijvoorbeeld IoT, AI, Big Data ) en digitalisering vervullen een steeds belangrijkere rol in de bedrijfs- en administratieve processen. En nemen een groeiend belang in de jaarlijkse investeringen en operationele kosten. De behoefte om de stand van zaken goed te monitoren neemt toe. Evenals de behoefte aan een betrouwbare benchmark. IXIA smart insights biedt daarom het gebruik van twee Scans aan voor Consultancybedrijven zodat zij op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bij hun klanten tot een goede diagnose en vervolgstappen kunnen komen. Een multi-dimensionele SIMS Scan op organisatie niveau en een uitgebreide Extended SIMS Scan op afdeling niveau. Hiermee wordt op een diversiteit van relevante bedrijfsaspecten inzicht gegeven in het maturity level. Beide scans, ook wel bekend als assessment tools, zijn ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente en op basis van  in de praktijk.

 

Eigen label

Het is mogelijk om beide scans onder eigen label in te zetten op basis van een gebruiksovereenkomst voor een aantal bedrijven voor een bepaalde tijd. Rapportages bevatten dan het logo van het consultancybedrijf. Om betrouwbare resultaten te produceren is een training voor het gebruik van de scans een vast onderdeel van het pakket voor consultancybedrijven. Consultancybedrijven hebben de mogelijkheid om de data die wordt gegenereerd te gebruiken voor communicatie of benchmark doeleinden. Het pakket wordt dan uitgebreid met een gebruiksvriendelijke analyse-applicatie

 

Hoe werkt het:

Eerst vaststellen welke scan voor welke periode voor hoeveel gebruikers nodig is.

Scan(s) customiseren met logo en introductie van consultancybedrijf

Training over gebruik SIMS scan en interpretatie van resultaten

Eventueel uitbreiden pakket voor eigen communicatie- en benchmark doeleinden