Wat is de leerkring?

De leerkring Service als Verdienmodel is ontwikkeld voor bedrijven die vervolgstappen willen zetten in het uitbreiden van hun aanbod met slimme services. Dit proces wordt ook wel Servitisation genoemd. De leerkring heeft als doel om na afronding de concrete handvatten te hebben om meer verdiensten te verkrijgen met slimme servicediensten.

 

Gedurende drie vroege ochtendsessies gaan deelnemers actief met eigen ingebrachte casuïstiek aan de slag waarbij ze worden ondersteund door experts uit de praktijk en de wetenschap. Het delen van elkaars kennis en praktijkervaringen wordt gezien als een inspirerende meerwaarde. Deelnemers maken onder andere vrijblijvend gebruik van de SIMS Scan van IXIA smart insights om te zien waar ze nu staan en welke dimensies verder ontwikkeld moeten worden om daadwerkelijk waarde te kunnen creëren met slimme services. Tijdens elke leerkring wordt er een specifiek onderwerp centraal behandeld waarover met alle deelnemers wordt gediscussieerd en daarnaast wordt dit onderwerp toepasbaar gemaakt voor de bedrijfscontext. Deze onderwerpen gaan bijvoorbeeld over Service-strategie, Service-cultuur, waardepropositie en de samenwerking met keten partners in de ontwikkeling van een service gedreven bedrijfsstrategie. Na elke sessie gaan de deelnemers met een “huiswerkopdracht” naar huis.

Waarom de leerkring?

Met name maak-bedrijven krijgen steeds meer behoefte aan kennis op het gebied van servitiseren vanwege allerlei ontwikkelingen in de markt, maar vragen zich af hoe en waarmee ze moeten beginnen om bijvoorbeeld verdiensten/omzet en marge te genereren. Hoewel er vanuit verschillende instellingen en platformen aandacht wordt besteedt aan smart industriële ontwikkelingen en service innovatie worden er zelden concrete handreikingen gedaan. Met de leerkring ondervangen we dit en kunnen de bedrijven wel concreet aan de slag, op een toegankelijke manier waarin kennis krijgen en delen centraal staat. Om het kennisdelen te bevorderen bestaat elke leerkring uit minimaal 10 en maximaal 14 bedrijven die elk twee mensen laten deelnemen.  

Sfeerimpressie

Deze bedrijven gingen u voor: