Wanneer de Extended SIMS Scan?


Wat is de Extended SIMS Scan?

Inleiding

De Extended SIMS Scan geeft een uitgebreid inzicht in hoeverre je klaar bent om succesvol te opereren in smart industriële omgevingen. Het invullen van deze scan kost ongeveer 30-45 minuten en de vragen hebben betrekking op 15 kernaspecten van een bedrijf. Het is hiermee een aanvulling en vervolg op de SIMS Quick Scan en de SIMS Scan. 

 

De scan kan tussentijds gepauzeerd worden, zodat je de scan gefaseerd kunt invullen. 

 

De Extended SIMS Scan is uitermate geschikt om een breed intern onderzoek te doen onder de diverse disciplines en betrokken specialisten. Hoe meer disciplines en specialisten het onderzoek invullen hoe fundamenteler de status van de smart industry implementatie over de verschillende bedrijfsaspecten is. Ons advies is dan ook om een uitgebreid onderzoek te laten plaatsvinden waarbij zoveel mogelijk disciplines en specialisten betrokken zijn. Dat garandeert een betrouwbare rapportage en inzage in de handvatten op welke aspecten voortgang geboekt kan worden. 

 

Rapportage 

Deze rapportage geeft weer welke aspecten voorop lopen en welke aspecten achterblijven. Dit biedt houvast om inzicht te krijgen op welke aspecten voortgang geboekt kan worden. Daarmee biedt het handvatten om de volgorde in de te ondernemen stappen te bepalen.

 

Dashboard

Na het invullen van de Extended SIMS scan krijgt u een rapportage in de vorm van een dashboard waarin u uw eigen resultaten kan analyseren. Dit dashboard biedt een overzichtelijke weergave van zowel jouw individuele resultaten als de collectieve resultaten. Ook biedt het dashboard de mogelijkheid om te filteren op verschillende variabelen. 

 

Maturity levels

Uw uiteindelijke score zal onderverdeeld worden in een van de vijf volwassenheidsniveaus, ook wel maturity levels genoemd. Deze score is het gemiddelde van alle ingevulde vragen. Wij hanteren vijf verschillende maturity levels die gebruikt worden alle scans. 

 

Samenwerking Universiteit Twente

De scan is in samenwerking met de Universiteit Twente gemaakt en is wetenschappelijk onderbouwd en wordt continu getoetst en geoptimaliseerd. De ontvangen data wordt gebruikt voor wetenschappelijke onderzoek, waarin de individuele data niet herleidbaar zijn. 

Heeft u interesse in het invullen van de Extended SIMS Scan, neem dan gerust contact met ons via de onderstaande button.


Hoe werkt de Extended SIMS Scan?

Het maken van de Extended SIMS Scan neemt ongeveer 30-45 minuten van je tijd. De Extended SIMS Scan is gefaseerd invulbaar door de optie om tussentijds te pauzeren. Je kunt gewoon tussentijds stoppen en later weer verder gaan. 

 

Om de potentie van deze uitgebreide Extended SIMS Scan optimaal te benutten is het van belang om de scan breed in het bedrijf in te zetten en te laten invullen door meerdere disciplines en specialisten. 

Nadat de scan is ingevuld ontvang je een uitgebreide rapportage in de vorm van een dashboard. In deze rapportage wordt helder weergegeven hoe volwassen het bedrijf is per dimensie en welke vervolgstappen het zou kunnen zetten. De rapportage geeft meer gedetailleerd handvatten op welke aspecten binnen het bedrijf en de keten voortgang geboekt kan worden. Bovendien kun je gefundeerd de vervolgstappen bepalen.

 

De Extended SIMS Scan is op aanvraag in te vullen via de onderstaande button.


Pluspunten Extended SIMS Scan

  • Overzichtelijk dashboard met alle belangrijke resultaten.
  • Eenvoudig en duidelijk inzicht welke vervolgstappen te nemen.
  • Wetenschappelijk onderbouwd
  • Inzicht in de Markt Dynamiek
  • Optie voor brede bedrijfsanalyse met Benchmark