Wanneer de SIMS Scan?

  • Om er achter te komen in hoeverre je bedrijf klaar is om succesvol te kunnen opereren in de smart industry-omgeving.
  • Om te weten waar je bedrijf al goed scoort en op welke aspecten het zicht nog kan ontwikkelen.
  • Om een schematisch inzicht in de status quo met betrekking to de mate van smart industry op de relevante bedrijfsaspecten te verkrijgen. 
  • Om een benchmark op basis van een maturity level te bepalen, de mate van digitalisering / smart industry van diverse bedrijfsprocessen. 
  • Om de voortgang te kunnen volgen door periodiek de scan in te vullen

Wat is de SIMS Scan?

De SIMS scan geeft inzicht in hoeverre je als bedrijf klaar bent om succesvol te opereren in smart industriële omgevingen. Het invullen van de scan kost ongeveer 15 minuten en de vragen hebben betrekking op 7 kernaspecten van een bedrijf.

Het kan zijn dat je hoog scoort op klantrelaties maar lager uitkomt op medewerkers,  competenties of operaties. Door deze nuances krijg je niet alleen een multidimensionaal inzicht in waar je staat, maar kan je ook zien welk aspect aandacht behoeft om verder te groeien. Hierdoor kun je veel gerichter de juiste stappen zetten en een eventuele onbalans opheffen die mogelijk verdere innovatieve ontwikkelingen minder effectief maakt.

De resultaten van de SIMS Scan worden eenvoudig weergegeven in de vorm van een dashboard met uitkomsten per aspect. Hierdoor heeft het bedrijf meteen een helder overzicht die de interne communicatie hierover vereenvoudigt. Dit is een belangrijke stap voor verandering.

De scan is in samenwerking met de Universiteit Twente gemaakt, is wetenschappelijk onderbouwd en wordt continu getoetst en geoptimaliseerd. De ontvangen data wordt gebruikt voor wetenschappelijke onderzoek, waarin de individuele data niet herleidbaar zijn.


Hoe werkt de SIMS Scan?

Individueel invullen

Het invullen van de SIMS Scan kost ongeveer 15 minuten. Nadat de scan is ingevuld ontvang je direct een bondige rapportage.  In deze rapportage wordt helder weergegeven hoe volwassen het bedrijf is per dimensie en welke stappen het zou kunnen zetten.

Uiteraard geeft de Extended SIMS Scan een uitgebreider en gedetailleerd inzicht. Deze rapportage geeft meer gedetailleerd handvatten op welke aspecten binnen het bedrijf en de keten voortgang geboekt kan worden. Bovendien kun je gefundeerd de vervolgstappen bepalen. Wij raden je aan om deze uitgebreide scan aan te vragen als vervolg op de SIMS Scan.

Bedrijfsanalyse

Een uitgebreide analyse samen met je collega's of afdelingen en divisies. Doormiddel van het aanvragen van de bedrijfsanalyse krijg jij een goed inzicht in de in de actuele status van Smart Industry toepassingen in de organisatie en daarmee handvatten voor de meest geschikte vervolgstappen. Hiermee creëer je een interne benchmark die een goede referentie is om met elkaar in gesprek te gaan over de vervolgstappen.


Welke investering vragen wij?

Individueel invullen

Het gebruik van de SIMS Scan en de resultaten ervan zijn beschikbaar tegen een eenmalige vergoeding van €475,-. Wel vragen wij je om enkele gegevens achter te laten zodat wij je kunnen voorzien met jouw resultaten en onze dienst kunnen evalueren. Tevens worden deze ingevulde gegevens geanonimiseerd hergebruikt ten gunste van wetenschappelijke onderzoeken en het verder uitbreiden van onze dienstverlening zoals bijvoorbeeld benchmark rapportages. Uiteraard voldoen wij aan alle privacy, wet en regelgeving conform de Nederlandse wetgeving.  


Pluspunten SIMS Scan

  • Overzichtelijk dashboard met alle belangrijke resultaten.
  • Eenvoudig en duidelijk inzicht welke vervolgstappen te nemen.
  • Wetenschappelijk onderbouwd
  • Inzicht in de Markt Dynamiek
  • Optie voor brede bedrijfsanalyse met Benchmark